Kontakt mig gerne for en uforpligtende snak om din sag. Den indledende drøftelse og vurdering af din sag er altid gratis.

Fagområder

Thygesen Advokatfirma yder rådgivning inden for en række fagområder.

Såfremt du som kunde har en sag, som ligger udenfor mine arbejdsområder, har jeg via et stort netværk indenfor advokatbranchen altid mulighed for at hjælpe dig videre til en kompetent advokat, som kan hjælpe dig godt videre.

Fast ejendom

-  Private bolighandler
-  Erhvervshandler
-  Lejeret

Jeg yder rådgivning indenfor de fleste typer af sager vedrørende fast ejendom. Det gælder blandt andet rådgivning i forbindelse med køb af din nyt nye hjem, udlejningsejendom eller jeres nye firmadomicil.

Jeg har også en stor erfaring i at rådgive både købere og sælgere, når der i forbindelse med et køb af en ejendom viser sig at være mangler ved huset – det kan være krav overfor ejerskifteforsikringen eller krav imellem køber og sælger.

Entrepriseret og byggeri

-  Entreprisekontrakter
- Konfliktløsning
- Om- og tilbygning

Der er mange forhold at være opmærksom på i forbindelse med opførsel af fast ejendom, det gælder både som bygherre og som entreprenør. De fleste byggeprocesser strækker sig over længere tid, og er kendetegnende ved flere facer undervejs, som det er vigtigt at være opmærksom på.

Jeg har stor erfaring i at rådgive både bygherrer og entreprenører med både små og store byggerier eller ombygninger.

Erhvervs- og selskabsforhold

- Selskabsstiftelse
- Ansættelsesret    
- Kontrakter

Jeg yder rådgivning indenfor en række erhvervsretlige områder, det gælder blandt andet stiftelse af selskaber, udarbejdelse af ejeraftale, ansættelsesret, udarbejdelse af andre kontrakter samt køb og salg af virksomheder.

Konfliktløsning

- Konflikmæling        
- Retssagsførelse
- Voldgift

Konflikter forsøges meget ofte i første omgang løst ved en forligsmæssig løsning. Såfremt det ikke lader sig gøre at finde en forligsmæssig løsning, og sagen skal afgøres ved domstolene, kan jeg hjælpe dig.

Undervejs i retssagen har vi naturligvis løbende en dialog om sagen, således at vi sikrer, at alle relevante oplysninger inddrages i sagen.

Privatrådgivning

- Fremtidsfuldmagter
- Testamente

Har du sikret dig og din familie på bedste vis?

Dette hjælper jeg dig gerne med at få afklaret. I forlængelse af denne afklaring, kan jeg hjælpe dig med at få de nødvendige dokumenter udarbejdet, som eksempelvis en fremtidsfuldmagt eller et testamente alt afhængig af din situation.

Offentlig ret

- Forvaltningsret
- Offentlig ansættelsesret

Med baggrund i mine ansættelser i Haderslev Kommune som henholdsvis borgerrådgiver og juridisk chef har jeg et indgående kendskab til retsgrundlaget på særligt det kommunale område, men også på andre offentligretlige områder.

"Fantastisk rådgivning - forståelig, professionel, løsningsorienteret. Kan varmt anbefales."
John Pedersen, Entreprenør
"Jonas var en stor hjælp i forbindelse med køb af vores nye landejendom - Professionel og behagelig.
Klaus Torp - Landmand

Mangler du professionel rådgivning?

Den indledende drøftelse og vurdering af din sag er altid gratis
Kontakt